تسليت درپي درگذشت همكار در شهرستان خمين

18 مهر 1395 ساعت 14:02


با قلبي سرشار از اندوه درگذشت همكار بازنشسته جناب آقاي مر تضي هاشمي از همكاران شهرستان خمين را تسليت گفته وبراي آن مرحوم رحمت واسعه وبراي بازماندگان صبر وشكيبايي خواستاريم


کد مطلب: 182811

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/182811/

ایثار
  http://isaar.ir