گزارش تصویری؛

برگزاری نخستین کمیسیون تخصصی پزشکی سال 98 در شیراز

11 شهريور 1398 ساعت 12:24

نخستین کمیسیون تخصصی پزشکی تعیین درصد جانبازان استان فارس در سال 98 در شیراز برگزارشد.کد مطلب: 304753

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/304753/1/

ایثار
  http://isaar.ir