فرازی از وصیت نامه شهید بهمن آستینه

فرازی از وصیت نامه شهید بهمن آستینه

17 آبان 1395 ساعت 21:43


🇮🇷🌹 بسم رب الشهداء و الصدیقین 🌹🇮🇷

📜 فرازی از وصیت نامه شهید بهمن آستینه

📝 وصیتم به دوستان و آشنایانم این است که لحظه ای سنگر اسلام را خالی نگذارند و امام را تنها رها نکنند!!!

🌴 مادرم مبادا در سوگ من جامه ی مشکی بپوشانی و اشک بریزی بلکه افتخار کن که من با چنین مرگی دنیا را ترک کرده ام.

🌷 تاریخ تولد:1351
🕊 تاریخ شهادت: 1365/6/21

💐 محل تولد: روستای پالوا (بویراحمد)
🌹 محل شهادت: جزیره مجنون

🇮🇷 زیارتگاه: لوداب

🌻شادی روح مطهرش صلوات🌻

http://telegram.me/kbshohada


کد مطلب: 180463

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/news/fa/180463/

ایثار
  http://isaar.ir