بازدید مدیرکل بنیاد تهران از موزه شهید «رجایی»

7 شهريور 1398 ساعت 16:50

عکاس: حسن دهقانکد مطلب: 303844

آدرس مطلب: http://isaar.ir/doc/gallery/fa/303844/1/

ایثار
  http://isaar.ir