پرتال اطلاع رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران - آخرين عناوين مازندران http://isaar.ir/states/mazandaran Sun, 18 Nov 2018 14:50:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://isaar.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری ایثار http://isaar.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری ایثار آزاد است. Sun, 18 Nov 2018 14:50:28 GMT مازندران 60 فيلم داستاني براي شانزده شهيد خان طومان مازندران در دست اقدام است http://isaar.ir/doc/news/fa/267333/ مدير كل بنياد مازندران در جلسه شوراي هماهنگي حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس گفت:فيلم داستاني براي 16 شهيد خان طومان مازندران در دست اقدام است ]]> مازندران Sun, 18 Nov 2018 10:51:18 GMT http://isaar.ir/doc/news/fa/267333/ فيلم داستاني براي شانزده شهيد خان طومان مازندران در دست اقدام است http://isaar.ir/doc/news/fa/267331/ مدير كل بنياد مازندران در جلسه شوراي هماهنگي حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس گفت:فيلم داستاني براي 16 شهيد خان طومان مازندران در دست اقدام است ]]> مازندران Sun, 18 Nov 2018 10:48:38 GMT http://isaar.ir/doc/news/fa/267331/ نخبه پروري و شناسايي نخبگان شاهد و ايثارگر يك ضرورت است http://isaar.ir/doc/news/fa/267276/ مدير كل بنياد مازندران در جلسه شوراي نخبگان و تشكل هاي شاهد و ايثارگر گفت:نخبه پروري و شناسايي نخبگان شاهد و ايثارگر يك ضرورت است ]]> مازندران Sun, 18 Nov 2018 08:14:32 GMT http://isaar.ir/doc/news/fa/267276/ نخبه پروري و شناسايي نخبگان شاهد و ايثارگر يك ضرورت است http://isaar.ir/doc/news/fa/267275/ مدير كل بنياد مازندران در جلسه شوراي نخبگان و تشكل هاي شاهد و ايثارگر گفت:نخبه پروري و شناسايي نخبگان شاهد و ايثارگر يك ضرورت است ]]> مازندران Sun, 18 Nov 2018 08:13:02 GMT http://isaar.ir/doc/news/fa/267275/ خدمت به ايثارگران،مقدس ترين خدمت هاست http://isaar.ir/doc/news/fa/267158/ مدير كل بنياد مازندران در جمع كاركنان بنياد شهرهاي بابلسر و فريدونكنار گفت:خدمت به ايثارگران،مقدس ترين خدمت هاست ]]> مازندران Sun, 18 Nov 2018 03:57:37 GMT http://isaar.ir/doc/news/fa/267158/ خدمت به ايثارگران،مقدس ترين خدمت هاست http://isaar.ir/doc/news/fa/267157/ مدير كل بنياد مازندران در جمع كاركنان بنياد شهرهاي بابلسر و فريدونكنار گفت:خدمت به ايثارگران،مقدس ترين خدمت هاست ]]> مازندران Sun, 18 Nov 2018 03:53:49 GMT http://isaar.ir/doc/news/fa/267157/ بنياد مازندران درهفته اي گذشت http://isaar.ir/doc/gallery/fa/267091/1/ فعاليت روابط عمومي و اطلاع رساني بنياد مازندران در... ]]> مازندران Sat, 17 Nov 2018 09:25:13 GMT http://isaar.ir/doc/gallery/fa/267091/1/ بنياد مازندران در هفته اي گذشت http://isaar.ir/doc/gallery/fa/267081/1/ فعاليت روابط عمومي و اطلاع رساني بنياد مازندران در... ]]> مازندران Sat, 17 Nov 2018 08:54:15 GMT http://isaar.ir/doc/gallery/fa/267081/1/ با روحيه بسيجي به ايثارگران خدمت كنيم http://isaar.ir/doc/news/fa/267027/ مدير كل بنياد مازندران در جمع بسيجيان بنياد مازندران گفت:با روحيه بسيجي به ايثارگران خدمت كنيم ]]> مازندران Sat, 17 Nov 2018 06:30:23 GMT http://isaar.ir/doc/news/fa/267027/ با روحيه بسيجي به ايثارگران خدمت كنيم http://isaar.ir/doc/news/fa/267023/ مدير كل بنياد مازندران در جمع بسيجيان بنياد مازندران گفت:با روحيه بسيجي به ايثارگران خدمت كنيم ]]> مازندران Sat, 17 Nov 2018 06:22:59 GMT http://isaar.ir/doc/news/fa/267023/