روز پژوهش
 

اندیشیدن، پژوهش و نوآوری، اساسی ترین نیاز برای ...

 
 
آيا با افزايش خدمات الكترونيكي برخط موافقيد؟
بسيار زياد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم