نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل حراست مرکزی

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل حراست مرکزی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۱
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل امور مالی و ذیحسابی

تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل امور مالی و ذیحسابی

انا لله و انا الیه راجعون

۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل امور مالی و ذیحسابی

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل امور مالی و ذیحسابی

انا لله و انا الیه راجعون

۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۴
 
تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی معاونت بهداشت ودرمان

تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی معاونت بهداشت ودرمان

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۴
 
تسلیت در پی درگذشت خواهر همکار گرامی اداره کل ارتباطات و مراجعات

تسلیت در پی درگذشت خواهر همکار گرامی اداره کل ارتباطات و مراجعات

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۶
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل آمار و فن آوری اطلاعات

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل آمار و فن آوری اطلاعات

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۲
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۷
 
تسلیت در پی شهادت پدر همکار گرامی اداره کل اسناد و انتشارات

تسلیت در پی شهادت پدر همکار گرامی اداره کل اسناد و انتشارات

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۶
 
​​تسلیت در پی درگذشت همسر همکار گرامی بازنشسته

​​تسلیت در پی درگذشت همسر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۵
 
​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی حراست مرکزی

​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی حراست مرکزی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۳
 
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۲
 
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۰
 
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت فرهنگی و آموزشی

​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت فرهنگی و آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۹
 
​​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

​​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۳
 
​​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی مرکز حراست

​​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی مرکز حراست

انا لله و انا الیه راجعون

۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۱
 
​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی معاونت تعاون و امور اجتماعی

​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی معاونت تعاون و امور اجتماعی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۷
 
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۴
 
​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی حوزه نمایندگی ولی فقیه

​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی حوزه نمایندگی ولی فقیه

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۰
 
​​تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی بازنشسته

​​تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۹