نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۹
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل مددکاری و مشاوره

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل مددکاری و مشاوره

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۴
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی مدیرکل امور تخصصی و گروه های ویژه بنیاد

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی مدیرکل امور تخصصی و گروه های ویژه بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۲
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۰
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۰
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۳
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۸
 
تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی اداره کل ذیحسابی و امور مالی

تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی اداره کل ذیحسابی و امور مالی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۷
 
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل ورزشی و اردویی

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل ورزشی و اردویی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۴
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۳
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل حراست مرکزی

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل حراست مرکزی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۱
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل امور مالی و ذیحسابی

تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل امور مالی و ذیحسابی

انا لله و انا الیه راجعون

۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل امور مالی و ذیحسابی

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل امور مالی و ذیحسابی

انا لله و انا الیه راجعون

۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۴
 
تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی معاونت بهداشت ودرمان

تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی معاونت بهداشت ودرمان

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۴
 
تسلیت در پی درگذشت خواهر همکار گرامی اداره کل ارتباطات و مراجعات

تسلیت در پی درگذشت خواهر همکار گرامی اداره کل ارتباطات و مراجعات

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۶
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل آمار و فن آوری اطلاعات

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل آمار و فن آوری اطلاعات

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۲
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور