نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۱۲۳۴
انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 15

انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 15

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 15» منصوب کرد.

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۴
 
انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 8

انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 8

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 8» منصوب کرد.

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۰
 
انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 13و12

انتصاب معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 13و12

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «معاون اداری مالی و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 13و12» منصوب کرد.

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۵
 
انتصاب معاون فرهنگی و  آموزشی بنیاد منطقه 11و10

انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد منطقه 11و10

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «عقیل زمانی انبوهی» را به سمت «معاون فرهنگی و آموزشی منطقه 11و10 بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ»منصوب کرد.

۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۵
 
انتصاب معاون فرهنگی و  آموزشی بنیاد منطقه 13و12

انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد منطقه 13و12

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «علی اصغر شجاعی توکانی» را به سمت «معاون فرهنگی و آموزشی منطقه 13و12 بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ»منصوب کرد.

۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۱
 
انتصاب سرپرست اداره دانشجویی بنیاد تهران

انتصاب سرپرست اداره دانشجویی بنیاد تهران

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «محمدعلی جوانپور» را به سمت «سرپرست اداره دانشجویی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ» منصوب کرد.

۲۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۱
 
انتصاب سرپرست معاونت تعاون و امور اجتماعی منطقه 15

انتصاب سرپرست معاونت تعاون و امور اجتماعی منطقه 15

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «احمد فصیحی» را به سمت «سرپرست معاونت تعاون و اموراجتماعی منطقه 15 بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ» منصوب کرد.

۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۰
 
انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد تهران

انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد تهران

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «سعید کهنسال» را به سمت «سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ» منصوب کرد.

۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۹
 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ منصوب شد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «حمید علی صمیمی» را به‌عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ منصوب کرد.

۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۶
 
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 8

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 8

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «حمیدرضا نبی زاده» را به سمت «رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 8» منصوب کرد.

۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۳
 
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «محمدرضا داوری پور» را به سمت «رئیس اداره منطقه دو بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ» منصوب کرد.

۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۲
 
رئیس  بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 11و10 منصوب شد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 11و10 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «حامد رضائی» را به سمت «رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 11و10» منصوب کرد.

۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۵
 
انتصاب سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 11و10

انتصاب سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 11و10

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «حامد رضائی» را به سمت «سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 11و10» منصوب کرد.

۲۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۶
 
انتصاب معاون بهداشت و درمان منطقه 21و9

انتصاب معاون بهداشت و درمان منطقه 21و9

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «عصمت قنبرلو» را به عنوان معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 21و9 منصوب کرد.

۱۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۸
 
انتصاب سرپرست معاونت اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 19و16

انتصاب سرپرست معاونت اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 19و16

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «حسن اقدامی» را به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 19و16 منصوب کرد.

۱۸ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۱
 
رئیس شورای ارزیابی عملکرد نماز بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران منصوب شد

رئیس شورای ارزیابی عملکرد نماز بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران منصوب شد

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی نادر نصیری را به سمت «رئیس شورای ارزیابی عملکرد نماز بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران» منصوب کرد.

۱۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۹
 
معاون تعاون بنیاد منطقه 11و10 منصوب شد

معاون تعاون بنیاد منطقه 11و10 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «قدرت اله قراجرلو» را به عنوان «معاون تعاون و امور اجتماعی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه11و10» منصوب کرد.

۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۷
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد منطقه19و16

انتصاب معاون تعاون بنیاد منطقه19و16

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «علی سیاوشی» را به عنوان «معاون تعاون و امور اجتماعی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه19و16 تهران بزرگ» منصوب کرد.

۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۶
 
معاون اداری و پشتیبانی منطقه 3 منصوب شد

معاون اداری و پشتیبانی منطقه 3 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «مسعود رستگار مقدم» را به سمت «معاون اداری و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 3» منصوب کرد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۹
 
انتصاب رئیس آسایشگاه شهید بهشتی

انتصاب رئیس آسایشگاه شهید بهشتی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «امیر فصیحی» را به سمت «رئیس مرکز توانبخشی شهید بهشتی» منصوب کرد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۱
 
۱۲۳۴
با پژوهش تصمیم‌گیری کنیم
 

بهروز بزرگی؛ معاون علمی و پژوهشی مرکز مقاومت ...