نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۱۲۳
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 8

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 8

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «حمیدرضا نبی زاده» را به سمت «رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 8» منصوب کرد.

۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۳
 
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «محمدرضا داوری پور» را به سمت «رئیس اداره منطقه دو بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ» منصوب کرد.

۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۲
 
رئیس  بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 11و10 منصوب شد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 11و10 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «حامد رضائی» را به سمت «رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 11و10» منصوب کرد.

۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۵
 
انتصاب سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 11و10

انتصاب سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 11و10

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «حامد رضائی» را به سمت «سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 11و10» منصوب کرد.

۲۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۶
 
انتصاب معاون بهداشت و درمان منطقه 21و9

انتصاب معاون بهداشت و درمان منطقه 21و9

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «عصمت قنبرلو» را به عنوان معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 21و9 منصوب کرد.

۱۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۸
 
انتصاب سرپرست معاونت اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 19و16

انتصاب سرپرست معاونت اداری مالی و پشتیبانی بنیاد منطقه 19و16

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «حسن اقدامی» را به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 19و16 منصوب کرد.

۱۸ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۱
 
رئیس شورای ارزیابی عملکرد نماز بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران منصوب شد

رئیس شورای ارزیابی عملکرد نماز بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران منصوب شد

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی نادر نصیری را به سمت «رئیس شورای ارزیابی عملکرد نماز بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران» منصوب کرد.

۱۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۹
 
معاون تعاون بنیاد منطقه 11و10 منصوب شد

معاون تعاون بنیاد منطقه 11و10 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «قدرت اله قراجرلو» را به عنوان «معاون تعاون و امور اجتماعی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه11و10» منصوب کرد.

۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۷
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد منطقه19و16

انتصاب معاون تعاون بنیاد منطقه19و16

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «علی سیاوشی» را به عنوان «معاون تعاون و امور اجتماعی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه19و16 تهران بزرگ» منصوب کرد.

۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۶
 
معاون اداری و پشتیبانی منطقه 3 منصوب شد

معاون اداری و پشتیبانی منطقه 3 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «مسعود رستگار مقدم» را به سمت «معاون اداری و پشتیبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 3» منصوب کرد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۹
 
انتصاب رئیس آسایشگاه شهید بهشتی

انتصاب رئیس آسایشگاه شهید بهشتی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «امیر فصیحی» را به سمت «رئیس مرکز توانبخشی شهید بهشتی» منصوب کرد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۳۱
 
معاون تعاون منطقه 11و10 منصوب شد

معاون تعاون منطقه 11و10 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «علی سیاوشی» را به عنوان «معاون تعاون و امور اجتماعی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه11و10» منصوب کرد.

۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۲
 
سرپرست بنیاد منطقه7و6 منصوب شد

سرپرست بنیاد منطقه7و6 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «علی شریعت» را به عنوان سرپرست اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 7و6 منصوب کرد.

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۶
 
معاون بهداشت و درمان منطقه2 منصوب شد

معاون بهداشت و درمان منطقه2 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «محمود هدایت نژاد» را به عنوان معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو منصوب کرد.

۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۱
 
معاون اداری مالی آسایشگاه شهید بهشتی منصوب شد

معاون اداری مالی آسایشگاه شهید بهشتی منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «سیدعلی موسوی» را به عنوان معاون اداری مالی و پشتیبانی آسایشگاه توانبخشی شهید بهشتی منصوب کرد.

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۲
 
معاون بهداشت و درمان منطقه 7و6 منصوب شد

معاون بهداشت و درمان منطقه 7و6 منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «زهره مهدیان» را به عنوان معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 7و6 منصوب کرد.

۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۶
 
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «مصطفی اسکندری ملایری» را به سمت «رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک» منصوب کرد.

۱۸ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۶
 
انتصاب مدیرکل بنیاد تهران به عنوان رئیس هیئت عامل بیمارستان صدر

انتصاب مدیرکل بنیاد تهران به عنوان رئیس هیئت عامل بیمارستان صدر

ایرج عربی طی حکمی «نادر نصیری» را به عنوان رئیس هیئت عامل بیمارستان روانپزشکی صدر منصوب کرد.

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۴
 
انتصاب سرپرست مرکز توانبخشی شهید بهشتی

انتصاب سرپرست مرکز توانبخشی شهید بهشتی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «امیر فصیحی» را به سمت «سرپرست مرکز توانبخشی شهید بهشتی» منصوب کرد.

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۸
 
انتصاب معاون بهداشت و درمان منطقه 19و16

انتصاب معاون بهداشت و درمان منطقه 19و16

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران تهران بزرگ طی حکمی «علی کریم زاده» را به عنوان معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 19و16 منصوب کرد.

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۵
 
۱۲۳