نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۸
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی جناب آقای کامرانی

​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی جناب آقای کامرانی

انا لله و انا الیه راجعون

۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۵
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل حراست

​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل حراست

انا لله و انا الیه راجعون

۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۹
 
​تسلیت در پی درگذشت همسر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت همسر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۸
 
تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی اداره کل توسعه منابع انسانی

تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی اداره کل توسعه منابع انسانی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۵
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت توسعه مدیریت و منابع

​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت توسعه مدیریت و منابع

انالله و انا الیه راجعون

۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۹
 
تسلیت در پی درگذشت پدربزرگ همکار گرامی معاونت فرهنگی و آموزشی

تسلیت در پی درگذشت پدربزرگ همکار گرامی معاونت فرهنگی و آموزشی

انالله و انا الیه راجعون

۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۶
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

انالله و انا الیه راجعون

۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۴
 
تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی هیات رسیدگی به تخلفات اداری

تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی هیات رسیدگی به تخلفات اداری

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۴
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۹
 
تسلیت در پی درگذشت همکار گرامی بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت همکار گرامی بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۸
 
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار شرکتی

تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار شرکتی

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکاران اداره کل پشتیبانی و حراست مرکزی

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکاران اداره کل پشتیبانی و حراست مرکزی

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
 
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۷
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی شرکت خدماتی

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی شرکت خدماتی

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت حقوقی و امور مجلس

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت حقوقی و امور مجلس

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی

تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۴
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل امور اداری ایثارگران

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل امور اداری ایثارگران

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۳