نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

انالله و انا الیه راجعون

۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۴
 
تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی هیات رسیدگی به تخلفات اداری

تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی هیات رسیدگی به تخلفات اداری

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۴
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۹
 
تسلیت در پی درگذشت همکار گرامی بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت همکار گرامی بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۸
 
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار شرکتی

تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار شرکتی

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۶
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکاران اداره کل پشتیبانی و حراست مرکزی

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکاران اداره کل پشتیبانی و حراست مرکزی

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
 
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۷
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی شرکت خدماتی

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی شرکت خدماتی

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت حقوقی و امور مجلس

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت حقوقی و امور مجلس

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی

تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۴
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل امور اداری ایثارگران

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل امور اداری ایثارگران

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۳
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل امور اداری ایثارگران

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل امور اداری ایثارگران

انالله و انا الیه راجعون

۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۲
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات

انالله و انا الیه راجعون

۱۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۹
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی

انالله و انا الیه راجعون

۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۷
 
 
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار معاونت فرهنگی و امور آموزشی

تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار معاونت فرهنگی و امور آموزشی

انالله و انا الیه راجعون

۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۷
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بنیاد خراسان رضوی

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بنیاد خراسان رضوی

انالله و انا الیه راجعون

۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۵
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل آموزش

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل آموزش

انالله و انا الیه راجعون

۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۶
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور