نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «حجت الاسلام حسین معصومی» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی منصوب کرد.

۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۷
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «محمد تقی عزیزی» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی منصوب کرد.

۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۲
 
انتصاب سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

انتصاب سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «یاسر شاهی» را به عنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل منصوب کرد.

۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۸
 
انتصاب رییس مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب رییس مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سجاد قاسمی» را به عنوان رییس مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۱
 
انتصاب مدیرکل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «امیر کریمی» را به عنوان مدیرکل درمان و توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۶
 
​انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران

​انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی نصرت الله شریفی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران منصوب کرد.

۲۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۱
 
​انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی

​انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی اسکندر کناررودی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی منصوب کرد.

۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۷
 
انتصاب مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سید مستجاد حسینی را به سمت مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد منصوب کرد.

۱۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۰
 
انتصاب مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سید مرتضی حسینی را به عنوان مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۸
 
انتصاب نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در کمیسیون ماده 16

انتصاب نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در کمیسیون ماده 16

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سعید عندلیبی را به عنوان نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در کمیسیون ماده 16 منصوب کرد.

۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۰
 
انتصاب مشاور عالی و دستیار ویژه رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مشاور عالی و دستیار ویژه رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمود پاکدل را به عنوان مشاور عالی و دستیار ویژه رییس بنیاد منصوب کرد.

۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۱
 
انتصاب مدیرکل دفتر برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل دفتر برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی علی گودرزی را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۰ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۶
 
انتصاب مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی نرگس جلیلی را به عنوان مشاور در امور بانوان شاهد و ایثارگر منصوب کرد.

۲۰ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۳
 
انتصاب مدیرعامل سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر

انتصاب مدیرعامل سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی علی عباس کمری را به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر منصوب کرد.

۱۳ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۳
 
انتصاب مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی اسلام کریمی را به سمت مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۶ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۴
 
مدیرکل امور مجلس و لوایح بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد

مدیرکل امور مجلس و لوایح بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «بهاره کشفی» را به سمت مدیرکل امور مجلس و لوایح بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۲
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد صادق دوخائی را به سمت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی منصوب کرد.

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۵
 
انتصاب مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حجت الاسلام حسن هنرمند را به سمت مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۱
 
انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حجت الاسلام محمد حسن کاویانی راد را به سمت معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۶
 
انتصاب سرپرست مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب سرپرست مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حسن شهابی را به سمت سرپرست مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۷
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور