نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  

برگزاری مناقصه تکمیل پروژه استخر موسسه ایثار شاهرود

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در نظر دارد پروژه تکمیل استخر موسسه ایثار شاهرود را به مناقصه واگذار نماید . از واجدین شرایط شرکت در مناقصه مزبور دعوت می شود برای دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت ستادیران مراجعه نمایند . آدرس لینک ستادیران به شرح زیر است : www.setadiran.ir

۲۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۳
 

آگهی مزایده خودروهای بنیاد

«آگهی مزایده »   بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان در نظر دارد تعدادی از خودروهای مختلف خود را از طریق مزایده عمومی به شرح جدول زیر به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند از روز یکشنبه مورخه 15/1/95 بمدت ده روزکاری جهت بازدید و دریافت فرم مزایده به این اداره کل واقع درمیدان معلم ...

۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۹