نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  

آگهی مزایده خودروهای بنیاد

«آگهی مزایده »   بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان در نظر دارد تعدادی از خودروهای مختلف خود را از طریق مزایده عمومی به شرح جدول زیر به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند از روز یکشنبه مورخه 15/1/95 بمدت ده روزکاری جهت بازدید و دریافت فرم مزایده به این اداره کل واقع درمیدان معلم ...

۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۹
 
بسط اجتماعی گفتمان ایثار؛ رویکردی جدید در مأموریت‌های فرهنگی
 

*سید مستجاد حسینی، مدیرکل امور ورزشی و اردویی ...