نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
مناقصه خدمات پشتیبانی بنیاد شهرستان‌های تهران برگزار می‌شود

مناقصه خدمات پشتیبانی بنیاد شهرستان‌های تهران برگزار می‌شود

مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدماتی خدمات نظافتی سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان‌های تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های تهران برگزار می‌شود.

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۵
 
مناقصه خدمات پشتیبانی بنیاد شهرستان‌های تهران برگزار می‌شود

مناقصه خدمات پشتیبانی بنیاد شهرستان‌های تهران برگزار می‌شود

مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدماتی خدمات نظافتی سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان‌های تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های تهران برگزار می‌شود.

۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۴۶
 

آگهی مزایده عمومی شماره 10/97وشماره مزایده مرجع 200975440000001

اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستانهای استان تهران در نظر دارد یک فقره از املاک مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir)به فروش برساند .لذا علاقمندان می توانند به مدت 15روز از تاریخ درج این آگهی جهت بازدید از ملک یاد شده مراجعه ...

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۴
 

«آگهی مناقصه عمومی» (دو مرحله ای ) نوبت دوم

نام مناقصه گذار: بنیادشهید وامورایثارگران –اداره کل شهرستانهای استان تهران

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۵
 
آگهی مزایده عمومی خودرو -شماره 6/93

آگهی مزایده عمومی خودرو -شماره 6/93

اداره کل بنیادشهید وامورایثارگران شهرستانهای استان تهران خودروهای خود را از طریق مزایده واگذار می کند.

۱۶ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۴
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور