نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ملکان

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ملکان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی رسول دیانتی را به سمت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ملکان منصوب کرد.

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۷
 
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بستان آباد

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بستان آباد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی ابراهیم محمد حسینی را به سمت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بستان آباد منصوب کرد.

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۶
 
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان هشترود

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان هشترود

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی اسماعیل سهرابی نژاد را به سمت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان هشترود منصوب کرد.

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۶
 
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان آذرشهر

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان آذرشهر

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی هدایت محمد زاده را به سمت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان آذرشهر منصوب کرد.

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۵
 
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اسکو

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اسکو

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی غلامحسین یدی را به سمت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اسکو منصوب کرد.

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۵
 
انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

جابر ابوالفتح زاده با حکم نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۴
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی رحمان اصلی زاده را به سمت معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی منصوب کرد.

۲۸ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۶
 
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بناب

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بناب

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد فتحی زاده را به سمت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بناب منصوب کرد.

۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۴
 
انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بستان آباد

انتصاب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بستان آباد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حسین مالکی بستان آباد را به سمت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بستان آباد منصوب کرد.

۱۸ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۱
 
انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

قدیر فرامرزی با حکم نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

۲۷ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۷
 

انتصاب سراب

انتصاب

۲۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۳