نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل آموزش

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل آموزش

انالله و انا الیه راجعون

۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۲
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار محترم هیات مرکزی گزینش

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار محترم هیات مرکزی گزینش

انا لله و انا الیه راجعون

۱۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۴
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی مدیرکل ورزشی و اردویی

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی مدیرکل ورزشی و اردویی

انالله و انا الیه راجعون

۱۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۷
 
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل نوسازی و تحول اداری

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل نوسازی و تحول اداری

انالله و انا الیه راجعون

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۹
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل پذیرش و امور اداری ایثارگران

انالله و انا الیه راجعون

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۸
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انالله وانا الیه راجعون

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۷
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکاران معاونت فرهنگی و امور آموزشی

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکاران معاونت فرهنگی و امور آموزشی

انالله و انا الیه راجعون

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
 
​​تسلیت در پی درگذشت همکار گرامی بازنشسته

​​تسلیت در پی درگذشت همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکاران اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکاران اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۵
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۴
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۴
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۲
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۱
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره كل پشتيبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره كل پشتيبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
 
​تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی مدیرکل آموزش بنیاد

​تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی مدیرکل آموزش بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۹
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار مرکز حراست

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار مرکز حراست

انا لله و انا الیه راجعون

۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۴
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل امور مالی و ذیحسابی

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل امور مالی و ذیحسابی

انا لله و انا الیه راجعون

۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۲
 
​تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۰
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل آمار و فناوری اطلاعات

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل آمار و فناوری اطلاعات

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۲
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور