نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
​​تسلیت در پی درگذشت همکار گرامی بازنشسته

​​تسلیت در پی درگذشت همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۰
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکاران اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکاران اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۵
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۴
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۴
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۲
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۱
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره كل پشتيبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره كل پشتيبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰
 
​تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی مدیرکل آموزش بنیاد

​تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی مدیرکل آموزش بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۹
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار مرکز حراست

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار مرکز حراست

انا لله و انا الیه راجعون

۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۴
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل امور مالی و ذیحسابی

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل امور مالی و ذیحسابی

انا لله و انا الیه راجعون

۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۲
 
​تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۰
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل آمار و فناوری اطلاعات

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل آمار و فناوری اطلاعات

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۲
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل اسناد و انتشارات

تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل اسناد و انتشارات

انا لله و انا الیه راجعون

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۰
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل بنیاد استان فارس

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل بنیاد استان فارس

انا لله و انا الیه راجعون

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۷
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۱
 
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل مددکاری

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل مددکاری

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۹
 
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل مددکاری

تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل مددکاری

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۸
 
تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۷
 
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۵