نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۱۲۳
انتصاب سرپرست اداره هنری اسناد وانتشارات شهرستان های تهران

انتصاب سرپرست اداره هنری اسناد وانتشارات شهرستان های تهران

به موجب حکم صادره طاهره تبیرئی بعنوان سرپرست اداره هنری اسناد وانتشارات اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۳
 
رئیس اداره پشتیبانی و مهندسی بنیاد شهرستان‌های تهران منصوب شد

رئیس اداره پشتیبانی و مهندسی بنیاد شهرستان‌های تهران منصوب شد

مدیرکل بنیاد شهرستان‌های استان تهران طی حکمی جعفر مهر بخش را به سمت رئیس اداره پشتیبانی و مهندسی این اداره کل منصوب کرد.

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۸
 
انتصاب سرپرست حوزه ودفتر مدیرکل وروابط عمومی اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستانهای استان تهران

انتصاب سرپرست حوزه ودفتر مدیرکل وروابط عمومی اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستانهای استان تهران

به موجب حکم صادره دکتر هوشنگ عزیزپوربعنوان سرپرست حوزه ودفتر مدیرکل وروابط عمومی اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۰
 
انتصاب سرپرست اداره مددکاری ومشاوره  شهرستان های تهران

انتصاب سرپرست اداره مددکاری ومشاوره شهرستان های تهران

به موجب حکم صادره زینب افتخاری بعنوان سرپرست اداره مددکاری ومشاوره اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۰
 
انتصاب سرپرست بنيادشهيد وامورايثارگران شهرستان دماوند

انتصاب سرپرست بنيادشهيد وامورايثارگران شهرستان دماوند

مدیرکل بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستانهای استان تهران طی حکمی قاسم ملیحی را به عنوان سرپرست بنيادشهيد وامورايثارگران شهرستان دماوند منصوب کرد

۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۰
 
انتصاب رئیس بنيادشهيد وامورايثارگران شهرستان قدس

انتصاب رئیس بنيادشهيد وامورايثارگران شهرستان قدس

مدیرکل بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستانهای استان تهران طی حکمی محمدرضا عباسی را به عنوان رئیس بنيادشهيد وامورايثارگران شهرستان قدس منصوب کرد

۲۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۷
 
انتصاب سرپرست امور کارکنان شهرستان های تهران

انتصاب سرپرست امور کارکنان شهرستان های تهران

به موجب حکم صادره مجتبی عبدالله خانی بعنوان سرپرست امورکارکنان بنیادشهید وامورایثارگران شهرستان های استان تهران منصوب شد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۹
 
انتصاب عبدالله مرتضوي به عنوان فرمانده پايگاه بسيج امیرالمونین(ع)

با حضور فرمانده بسيج بنيادشهیدوامورایثارگران كشور انجام شد

انتصاب عبدالله مرتضوي به عنوان فرمانده پايگاه بسيج امیرالمونین(ع)

مدیرکل بنیادشهیدوامورایثارگران شهرستان‌های استان تهران عبدالله مرتضوي طی مراسمی با حضور فرمانده بسيج بنيادشهیدوامورایثارگران كشوربه عنوان فرمانده پايگاه بسيج امیرالمونین(ع) منصوب شد.

۲۹ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۸
 
انتصاب رئیس بنیادشهید وامورایثارگران شهرستان قدس

انتصاب رئیس بنیادشهید وامورایثارگران شهرستان قدس

به موجب حکم صادره مهدی اردلانی بعنوان رئیس بنیادشهید وامورایثارگران شهرستان قدس منصوب شد.

۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۱
 
انتصاب سرپرست بنیادشهید وامورایثارگران شهرستان ورامین

انتصاب سرپرست بنیادشهید وامورایثارگران شهرستان ورامین

به موجب حکم صادره ابراهیم ولایت بعنوان سرپرست بنیادشهید وامورایثارگران شهرستان ورامین منصوب شد.

۱۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۰
 
انتصاب سرپرست اداره امور کارکنان شهرستانهای استان تهران

انتصاب سرپرست اداره امور کارکنان شهرستانهای استان تهران

به موجب حکم صادره اکرم عسگری بعنوان سرپرست اداره امور کارکنان بنیادشهید وامورایثارگران شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۵۴
 
انتصاب رئیس اداره اردوئی و ورزشی  شهرستانهای استان تهران

انتصاب رئیس اداره اردوئی و ورزشی شهرستانهای استان تهران

به موجب حکم صادره محمد کلاته بعنون رئیس اداره اردوئی و ورزشی بنیادشهید وامورایثارگران شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

۲۶ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۹
 
انتصاب جانشین رئیس اداره ارتباطات ومراجعات شهرستانهای استان تهران

انتصاب جانشین رئیس اداره ارتباطات ومراجعات شهرستانهای استان تهران

به موجب حکم صادره معصومه علیزاده بعنوان جانشین رئیس اداره ارتباطات ومراجعات بنیادشهید وامورایثارگران شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

۲۶ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۷
 
انتصاب مدیر امور ویژه شهرستانهای استان تهران

انتصاب مدیر امور ویژه شهرستانهای استان تهران

به موجب حکم صادره مهرداد حسنجانی بعنوان مدیر امور ویژه بنیادشهید وامورایثارگران شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

۲۶ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۲
 
انتصاب معاون بهداشت ودرمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران

انتصاب معاون بهداشت ودرمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی رضا رجبی دولت آبادی را به عنوان معاون بهداشت ودرمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران منصوب کرد.

۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۹
 
انتصاب معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران

انتصاب معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران

انتصاب معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران

«امیرمرادی » با حکم نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

۲۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۴
 
انتصاب رئیس اداره حقوقی شهرستانهای استان تهران

انتصاب رئیس اداره حقوقی شهرستانهای استان تهران

به موجب حکم صادره فضل اله رجبی انارکی بعنوان رئیس اداره حقوقی منصوب شد.

۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۱
 
انتصاب رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

انتصاب رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

مدیر کل مدیریت عملکرد طی حکمی مهرداد حسنجانی را به سمت رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات بنیادشهید وامورایثارگران شهرستانهای استان تهران منصوب کرد.

۲۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶
 
انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی شهرستانهای استان تهران

انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی شهرستانهای استان تهران

امیرمرادی با صدور حکم نادر نصیری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران به سمت سرپرست معاونت فرهنگی منصوب شد.

۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۱
 
انتصاب جانشین  پایگاه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)

انتصاب جانشین پایگاه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)

مدیر کل و سرپرست پایگاه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین (ع) بنیادشهید وامورایثارگران شهرستانهای استان تهران با صدور حکمی «سیدمحمدرضا صالحی » را به عنوان جانشین پایگاه مقاومت بسیج منصوب کرد.

۱۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۰
 
۱۲۳
سالروز آزادی خرمشهر: روز مقاومت، ایثار و پیروزی
 

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیدی؛ نماینده ...