نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
کارگاه آموزشی سالمندی برای پزشکان پایش سلامت برگزار شد

کارگاه آموزشی سالمندی برای پزشکان پایش سلامت برگزار شد

کارگاه آموزشی سالمندی پزشکان توسط مرکز ضایعات نخاعی بنیاد با مشارکت پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان و گروه تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کارگاه آموزشی سالمندی در آسیب نخاعی برگزار شد.

۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۸
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور