نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار هیات تخلفات اداری کارکنان

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار هیات تخلفات اداری کارکنان

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۴
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۳
 
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل مددکاری

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل مددکاری

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۰
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار حفاظت فیزیکی

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار حفاظت فیزیکی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۹
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت بهداشت و درمان

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت بهداشت و درمان

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۸
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۸
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۹
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار معاونت فرهنگی و آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۹
 
تسلیت در پی درگذشت همکار حوزه ریاست

تسلیت در پی درگذشت همکار حوزه ریاست

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۵
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل توسعه منابع انسانی

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل توسعه منابع انسانی

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۳
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار معاونت حقوقی و امور مجلس

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار معاونت حقوقی و امور مجلس

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۱
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۷
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۶
 
​تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی همکار حفاظت فیزیکی

​تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی همکار حفاظت فیزیکی

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۵
 
​تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی همکار اداره کل نوسازی و تحول اداری

​تسلیت در پی درگذشت خواهر گرامی همکار اداره کل نوسازی و تحول اداری

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۴
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل توسعه منابع انسانی

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار اداره کل توسعه منابع انسانی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۸
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر و مادر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت پدر و مادر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۱
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۰
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر بزرگوار همکار شرکت متد

​تسلیت در پی درگذشت برادر بزرگوار همکار شرکت متد

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۹