نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۱۲

درگذشت پدر بزرگوار همکاران گرامی برادران ایرج و حسن اکبری

درگذشت پدر بزرگوار همکاران گرامی برادران ایرج و حسن اکبری

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۱
 
تسلیت، درگذشت  پدر بزرگوار همکار گرامی برادر نجف حبیبی

تسلیت، درگذشت پدر بزرگوار همکار گرامی برادر نجف حبیبی

درگذشت پدر بزرگوار همکار گرامی برادر نجف حبیبی

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۷
 
تسلیت، درگذشت پدر بزرگوار همکار گرامی برادر عزت اله قبادی

تسلیت، درگذشت پدر بزرگوار همکار گرامی برادر عزت اله قبادی

درگذشت پدر بزرگوار همکار گرامی برادر عزت اله قبادی

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۶
 
در گذشت همکار تلاشگر در بنیاد شهید شهرستان کرمانشاه

در گذشت همکار تلاشگر در بنیاد شهید شهرستان کرمانشاه

در گذشت همکار تلاشگر در بنیاد شهید شهرستان کرمانشاه

۱۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۱
 
تسلیت در گذشت برادر همکار گرامی

تسلیت در گذشت برادر همکار گرامی

تسلیت در گذشت برادر همکار گرامی

۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۳
 
تسلیت درگذشت والده همکار گرامی

تسلیت درگذشت والده همکار گرامی

تسلیت درگذشت والده همکار گرامی

۲۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۳
 
در گذشت همکار تلاشگر در بنیاد شهید شهرستان کرمانشاه

در گذشت همکار تلاشگر در بنیاد شهید شهرستان کرمانشاه

در گذشت همکار تلاشگر در بنیاد شهید شهرستان کرمانشاه

۱۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۸
 
تسلیت به مناسبت در گذشت اخوی همکار گرامی

تسلیت به مناسبت در گذشت اخوی همکار گرامی

تسلیت به مناسبت در گذشت اخوی همکار گرامی

۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۱
 
تسلیت درگذشت پدر همکار بنیاد کرمانشاه

تسلیت درگذشت پدر همکار بنیاد کرمانشاه

تسلیت درگذشت پدر همکار بنیاد کرمانشاه

۲۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۴
 
تسلیت درگذشت والده همکار بنیاد کرمانشاه

تسلیت درگذشت والده همکار بنیاد کرمانشاه

تسلیت درگذشت والده همکار بنیاد کرمانشاه

۲۳ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۲
 
در گذشت همکار تلاشگر در بنیاد شهید شهرستان کرمانشاه

در گذشت همکار تلاشگر در بنیاد شهید شهرستان کرمانشاه

در گذشت همکار تلاشگر در بنیاد شهید شهرستان کرمانشاه

۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۰
 
تسلیت در گذشت برادر  همکار گرامی آقای محمد باقر سلیمانی

تسلیت در گذشت برادر همکار گرامی آقای محمد باقر سلیمانی

با اندوه فراوان در گذ شت  حاج رمضان سلیمانی برادر  بزرگوار محمد باقر سلیمانی   ، از همکاران گرامی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه را تسلیت گفته، برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از خدای متعال مسئلت می نمائیم. انتهای پیام/  

۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۲
 
تسلیت در گذشت پدر  همکار گرامی آقای علی رضا اولیایی

تسلیت در گذشت پدر همکار گرامی آقای علی رضا اولیایی

با اندوه فراوان در گذ شت عزیز اولیا یی پدر بزرگوار آقای علی رضا اولیایی  ، از همکاران گرامی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه را تسلیت گفته، برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از خدای متعال مسئلت می نمائیم. انتهای پیام/  

۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۱
 
تسلیت در گذشت همکار گرامی پاشا اکبری

تسلیت در گذشت همکار گرامی پاشا اکبری

با اندوه فراوان در گذ شت همکار گرامی پاشا اکبری   ، از همکاران گرامی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه شهرستان اسلام آباد غرب را تسلیت گفته، برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از خدای متعال مسئلت می نمائیم. انتهای پیام/  

۱۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۷
 
تسلیت در گذشت پدر محترم همکار گرامی خانم فریده کرمی

تسلیت در گذشت پدر محترم همکار گرامی خانم فریده کرمی

با اندوه فراوان در گذ شت پدر بزرگوار خانم فریده کرمی  ، از همکاران گرامی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه را تسلیت گفته، برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از خدای متعال مسئلت می نمائیم. انتهای پیام/  

۱۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۳
 
تسلیت در گذشت  پدر  محترم همکار گرامی علی سنجریان

تسلیت در گذشت پدر محترم همکار گرامی علی سنجریان

با اندوه فراوان در گذ شت پدر بزرگوار جناب آقای علی سنجریان  ، از همکاران گرامی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه شهرستان سنقر را  تسلیت گفته، برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از خدای متعال مسئلت می نمائیم. انتهای پیام/  

۵ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۹
 
تسلیت در گذشت  پدر  محترم همکار گرامی محمد جواد ناصری

تسلیت در گذشت پدر محترم همکار گرامی محمد جواد ناصری

با اندوه فراوان در گذ شت پدر بزرگوار جناب آقای محمد جواد ناصری گاکیه ، از همکاران گرامی در ستاد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه را تسلیت گفته، برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از خدای متعال مسئلت می نمائیم. انتهای پیام/  

۵ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۰
 
تسلیت درگذشت والده همکار گرامی

تسلیت درگذشت والده همکار گرامی

با اندوه فراوان درگذشت مادر بزرگوار همکاران گرامی سید محمد رضا و سید حمیدرضا کوثری از کارکنان بنیاد استان کرمانشاه را تسلیت گفته، برای آن مرحومه رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از خدای متعال مسئلت می نمائیم . انتهای پیام/  

۱۴ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۳
 

تسلیت در گذشت برادر محترم همکارگرامی

با اندوه فراوان در گذشت برادر بزرگوار جناب آقای  دکتر ایرج صادقی ، از همکاران گرامی در ستاد استان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمانشاه را تسلیت گفته، برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از خدای متعال مسئلت می نمائیم. انتهای پیام/    

۲۶ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۳
 
تسلیت درگذشت برادر محترم همکار گرامی

تسلیت درگذشت برادر محترم همکار گرامی

با اندوه فراوان در گذشت برادر بزرگوار جناب آقای اقبال احمدی از پرسنل بازنشسته شهرستان کرمانشاه را تسلیت گفته برای آن مرحوم رحمت واسعه وبرای بازماندگان صبر وشکیبایی را از خداوند متعال مسئلت می نمائیم . انتهای پیام /

۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۶
 
۱۲