نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
 
جشنواره شهید رجایی استان البرز

گزارش تصویری

جشنواره شهید رجایی استان البرز

عکاس: امین سارابی

۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۵۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...