نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
​تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار مرکز آمار و فناوری اطلاعات

​تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار مرکز آمار و فناوری اطلاعات

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۸
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار مرکز حفاظت فیزیکی

​تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار مرکز حفاظت فیزیکی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۳
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار مرکز حفاظت فیزیکی

​تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار مرکز حفاظت فیزیکی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۲
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار مرکز ارتباطات و مراجعات

​تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار مرکز ارتباطات و مراجعات

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۱
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۴
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار اداره کل مالی و ذیحسابی

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار اداره کل مالی و ذیحسابی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۱
 
تسلیت در پی درگذشت  همکار گرانقدر حوزه ریاست

تسلیت در پی درگذشت همکار گرانقدر حوزه ریاست

انا لله و انا الیه راجعون

۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۹
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم حوزه ریاست

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم حوزه ریاست

انا لله و انا الیه راجعون

۱۷ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۹
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار سرپرست محترم مرکز حراست بنیاد

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار سرپرست محترم مرکز حراست بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۶
 
 
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۷
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار محترم معاونت فرهنگی و آموزشی

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار محترم معاونت فرهنگی و آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۵
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۲
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۱
 
تسلیت در پی درگذشت اخوی بزرگوار معاون محترم اداره کل آموزش

تسلیت در پی درگذشت اخوی بزرگوار معاون محترم اداره کل آموزش

انا لله و انا الیه راجعون

۱۵ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۷
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم معاونت فرهنگی و آموزشی

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم معاونت فرهنگی و آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون

۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۴
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۷
 
تسلیت در پی درگذشت همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۵
 
تسلیت در پی درگذشت فرزند گرانقدر همکار محترم حوزه ریاست

تسلیت در پی درگذشت فرزند گرانقدر همکار محترم حوزه ریاست

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۲