نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  

نشست مشترک مدیرعامل صندوق اشتغال وکارآفرینی ایثارگران بامعاون بانکداری شرکتی بانک کشاورزی

ایجاد تعامل و تفاهم در اجرای بند پ ماده 89 قانون برنامه توسعه

نشست مشترک مدیرعامل صندوق اشتغال وکارآفرینی ایثارگران بانمایندگان بانک کشاورزی آقای متقی نیا(معاون اداره کل بانکداری شرکتی و هیأت همراه)   درتاریخ 96/4/25 طی تفاهم بعمل آمده مقررگردید مراتب مورد بحث منجمله اجرای بند پ ماده 89 قانون ششم برنامه توسعه در دستورکار بانک کشاورزی قرارگیرد. همچنین ...

۲۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۷
 
سرو سرافراز
 

یادداشت: محمود عرب فرد