نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی

ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سیدمجید حسینی را در سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی ابقاء کرد.

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۷
 
ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه

ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی خسرو شهیدی را در سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه ابقاء کرد.

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۵
 
ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی

ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی مهدی نارمنجی را در سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی ابقاء کرد.

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۳
 
ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری

ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی روح اله رسولی را در سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری ابقاء کرد.

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۱
 
ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد

ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمدحسن فاضلی را در سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد ابقاء کرد.

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۹
 
انتصاب عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر

انتصاب عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمدمهدی شادالوئی را به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر منصوب کرد.

۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۵
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی

«مهدی فعال مسکین» با حکم نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به سمت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی منصوب شد.

۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۳
 
انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان

انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمدعلی طالع زاری را به سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان منصوب کرد.

۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۷
 
ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان

ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی علی بیات را در سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان ابقاء کرد.

۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۶
 
ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام

ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی عبدالحمید شیخ محمدی را در سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام ابقاء کرد.

۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۵
 
ابقاء معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

ابقاء معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد قنبری را در سمت معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل ابقاء کرد.

۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۳
 
ابقاء معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

ابقاء معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی جواد انزابی را در سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل ابقاء کرد.

۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۲
 
ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین

ابقاء معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی احسان الله لنکرانی را در سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین ابقاء کرد.

۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۲
 
انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس

انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سیدعلی محمدی را به سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس منصوب کرد.

۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۹
 
انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان

انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی علی اکبر رستگار را به سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان منصوب کرد.

۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۷
 
انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان

انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حسن نورانی را به سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان منصوب کرد.

۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۷
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری

انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی فریبرز ستاری را به سمت معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری منصوب کرد.

۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۶
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمدصادق دوخائی را به سمت معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ منصوب کرد.

۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۷
 
انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سعید عندلیبی را به سمت معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد منصوب کرد.

۱۵ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۲۰
 
حجت الاسلام فقیهی معاون دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شد

حجت الاسلام فقیهی معاون دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حجت الاسلام سیدمهدی فقیهی را به عنوان «معاون دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت» منصوب کرد.

۸ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۹
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور