نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم اداره کل هنری بنیاد

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم اداره کل هنری بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۷
 
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۵
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۳
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار اداره کل توسعه منابع انسانی

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار اداره کل توسعه منابع انسانی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۴
 
تسلیت در پی درگذشت همکار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد خوزستان

تسلیت در پی درگذشت همکار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد خوزستان

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۴
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۵
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همسر معاون مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

تسلیت در پی درگذشت مادر همسر معاون مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

انا لله و انا الیه راجعون

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۸
 
تسلیت در پی درگذشت پدر معاون مدیرکل مسکن بنیاد

تسلیت در پی درگذشت پدر معاون مدیرکل مسکن بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۳
 
تسلیت در پی درگذشت خواهر بزرگوار همکار مرکز مطالعات و پژوهشها

تسلیت در پی درگذشت خواهر بزرگوار همکار مرکز مطالعات و پژوهشها

انا لله و انا الیه راجعون

۱۶ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۲
 
در گذشت همکار تلاشگر در بنیاد کرمانشاه

در گذشت همکار تلاشگر در بنیاد کرمانشاه

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۹
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار مدیر کل بنیاد اردبیل

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار مدیر کل بنیاد اردبیل

انا لله و انا الیه راجعون

۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۰
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار مدیر کل بنیاد کردستان

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار مدیر کل بنیاد کردستان

انا لله و انا الیه راجعون

۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۰
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۶
 
تسلیت درپی درگذشت پدر همکار اداره کل استان مرکزی

تسلیت درپی درگذشت پدر همکار اداره کل استان مرکزی

انا لله و انا الیه راجعون

۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۱
 

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار حوزه ریاست

انا لله و انا الیه راجعون

۲۰ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۶
 

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار مرکز روابط عمومی

انا لله و انا الیه راجعون

۹ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۵
 

تسلیت در پی شهادت برادر بزرگوار همکار بنیاد کرمانشاه

انا لله و انا الیه راجعون

۱۷ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۳