نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بنیاد استان مازندران

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بنیاد استان مازندران

انا لله و انا الیه راجعون

۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۷
 
تسلیت در پی در گذشت رییس اداره تبلیغات استان ایلام

تسلیت در پی در گذشت رییس اداره تبلیغات استان ایلام

انا لله و انا الیه راجعون

۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۶
 
 
تسلیت در پی درگذشت اخوی بزرگوار مدیرکل محترم بنیاد تهران بزرگ

تسلیت در پی درگذشت اخوی بزرگوار مدیرکل محترم بنیاد تهران بزرگ

انا لله و انا الیه راجعون

۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۹
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار مدیر محترم هسته مرکزی گزینش

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار مدیر محترم هسته مرکزی گزینش

انا لله و انا الیه راجعون

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۳
 
تسلیت در پی درگذشت همکار اداره کل تامین مسکن و ساماندهی گلزارهای شهدا

تسلیت در پی درگذشت همکار اداره کل تامین مسکن و ساماندهی گلزارهای شهدا

انا لله و انا الیه راجعون

۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۵
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم معاونت تعاون

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم معاونت تعاون

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۱۸
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم اداره کل آموزش بنیاد

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم اداره کل آموزش بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۷
 
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم اداره کل هنری بنیاد

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم اداره کل هنری بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۷
 
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۵
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

تسلیت در پی درگذشت مادر همکار اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۳
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار اداره کل توسعه منابع انسانی

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار اداره کل توسعه منابع انسانی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۴
 
تسلیت در پی درگذشت همکار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد خوزستان

تسلیت در پی درگذشت همکار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد خوزستان

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۴
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۸ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۵
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همسر معاون مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

تسلیت در پی درگذشت مادر همسر معاون مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

انا لله و انا الیه راجعون

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۸
 
تسلیت در پی درگذشت پدر معاون مدیرکل مسکن بنیاد

تسلیت در پی درگذشت پدر معاون مدیرکل مسکن بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۳
 
تسلیت در پی درگذشت خواهر بزرگوار همکار مرکز مطالعات و پژوهشها

تسلیت در پی درگذشت خواهر بزرگوار همکار مرکز مطالعات و پژوهشها

انا لله و انا الیه راجعون

۱۶ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۲
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور