نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم حوزه مشاوران ریاست

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم حوزه مشاوران ریاست

انا لله و انا الیه راجعون

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۵
 
تسلیت در پی درگذشت خواهر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت خواهر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۳
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۸
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم پشتیبانی

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم پشتیبانی

انا لله و انا الیه راجعون

۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۰
 
تسلیت در پی درگذشت همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۲
 
تسلیت در پی درگذشت همسر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت همسر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۱
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۰
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۸
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۸
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم پذیرش و امور اداری

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم پذیرش و امور اداری

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۶
 
تسلیت در پی درگذشت فرزند گرانقدر همکار محترم حوزه ریاست

تسلیت در پی درگذشت فرزند گرانقدر همکار محترم حوزه ریاست

انا لله و انا الیه راجعون

۲۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم حوزه ریاست

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم حوزه ریاست

انا لله و انا الیه راجعون

۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۱
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بنیاد استان مازندران

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بنیاد استان مازندران

انا لله و انا الیه راجعون

۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۷
 
تسلیت در پی در گذشت رییس اداره تبلیغات استان ایلام

تسلیت در پی در گذشت رییس اداره تبلیغات استان ایلام

انا لله و انا الیه راجعون

۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۶
 
 
تسلیت در پی درگذشت اخوی بزرگوار مدیرکل محترم بنیاد تهران بزرگ

تسلیت در پی درگذشت اخوی بزرگوار مدیرکل محترم بنیاد تهران بزرگ

انا لله و انا الیه راجعون

۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۹
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار مدیر محترم هسته مرکزی گزینش

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار مدیر محترم هسته مرکزی گزینش

انا لله و انا الیه راجعون

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۳
 
تسلیت در پی درگذشت همکار اداره کل تامین مسکن و ساماندهی گلزارهای شهدا

تسلیت در پی درگذشت همکار اداره کل تامین مسکن و ساماندهی گلزارهای شهدا

انا لله و انا الیه راجعون

۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۵
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم معاونت تعاون

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم معاونت تعاون

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۱۸
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم اداره کل آموزش بنیاد

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم اداره کل آموزش بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۷