نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
حجت الاسلام فقیهی معاون دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شد

حجت الاسلام فقیهی معاون دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حجت الاسلام سیدمهدی فقیهی را به عنوان «معاون دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت» منصوب کرد.

۸ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۹
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی عباس پالاش را به سمت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان منصوب کرد.

۲۶ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۴
 
انتصاب معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

انتصاب معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی عباس رضایی را به سمت معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل منصوب کرد.

۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۱
 
انتصاب رییس مرکز گروه های خاص بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب رییس مرکز گروه های خاص بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی امیر کریمی را به سمت رییس مرکز گروه های خاص بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۲
 
انتصاب مشاور و مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مشاور و مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حسین تقی پور را به سمت مشاور و مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۶
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی رجبعلی راهی را به سمت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس منصوب کرد.

۲۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۳
 
انتصاب معاون مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد

انتصاب معاون مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی فریبا نظری پورکیائی را به سمت معاون مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۹
 
انتصاب مشاور آموزشی رییس بنیاد

انتصاب مشاور آموزشی رییس بنیاد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حسن شهرکی پور را به سمت مشاور آموزشی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۱۲
 
انتصاب مدیرکل آموزش بنیاد

انتصاب مدیرکل آموزش بنیاد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمدعلی فقیه را به سمت مدیر کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۱
 
انتصاب مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد

انتصاب مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محبوب شهبازی را به سمت مدیر کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۹
 
انتصاب مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد

انتصاب مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی اسکندر یارنسب را به سمت مدیر کل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۷
 
انتصاب مدیرکل ورزشی و اردوئی بنیاد

انتصاب مدیرکل ورزشی و اردوئی بنیاد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی اسلام کریمی را به سمت مدیر کل هنری بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۹
 
انتصاب مدیر کل هنری بنیاد

انتصاب مدیر کل هنری بنیاد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حسینعلی بیات را به سمت مدیر کل هنری بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۵۱
 
انتصاب قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

انتصاب قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

عبدالله مرتضوی با حکم نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به سمت قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ منصوب شد.

۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۲
 
انتصاب رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد

انتصاب رییس مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد رضا سروش را به سمت ریاست مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد منصوب کرد.

۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۸
 
ابقای معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد

ابقای معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سید حسن موذنی را در سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد ابقا کرد.

۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۹
 
انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

داود نورچه ای با حکم نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ منصوب شد.

۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۲
 
انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان

انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان

کوچکعلی بیات با حکم نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به سمت معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان منصوب شد.

۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۳
 
انتصاب معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان

انتصاب معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان

حیدر غفاری راد با حکم نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به سمت معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان منصوب شد.

۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۱
 
انتصاب معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم

انتصاب معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم

سید جمال خلیلی با حکم نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به سمت معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم منصوب شد.

۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۶
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور