نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
​​تسلیت در پی درگذشت همسر همکار گرامی بازنشسته

​​تسلیت در پی درگذشت همسر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۵
 
​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی حراست مرکزی

​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی حراست مرکزی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۳
 
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۲
 
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۰
 
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت فرهنگی و آموزشی

​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت فرهنگی و آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۹
 
​​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

​​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۳
 
​​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی مرکز حراست

​​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی مرکز حراست

انا لله و انا الیه راجعون

۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۱
 
​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی معاونت تعاون و امور اجتماعی

​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی معاونت تعاون و امور اجتماعی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۷
 
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۴
 
​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی حوزه نمایندگی ولی فقیه

​​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی حوزه نمایندگی ولی فقیه

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۰
 
​​تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی بازنشسته

​​تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۹
 
​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

​​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۸
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی جناب آقای کامرانی

​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی جناب آقای کامرانی

انا لله و انا الیه راجعون

۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۵
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل حراست

​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل حراست

انا لله و انا الیه راجعون

۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۹
 
​تسلیت در پی درگذشت همسر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت همسر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۸
 
تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی اداره کل توسعه منابع انسانی

تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی اداره کل توسعه منابع انسانی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۵
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت توسعه مدیریت و منابع

​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت توسعه مدیریت و منابع

انالله و انا الیه راجعون

۲۵ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵۹
 
تسلیت در پی درگذشت پدربزرگ همکار گرامی معاونت فرهنگی و آموزشی

تسلیت در پی درگذشت پدربزرگ همکار گرامی معاونت فرهنگی و آموزشی

انالله و انا الیه راجعون

۲۴ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۶
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

انالله و انا الیه راجعون

۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۴
 
تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی هیات رسیدگی به تخلفات اداری

تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی هیات رسیدگی به تخلفات اداری

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۴