نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تسلیت در پی درگذشت خواهر همکار گرامی اداره کل توسعه منابع انسانی

تسلیت در پی درگذشت خواهر همکار گرامی اداره کل توسعه منابع انسانی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۷
 
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی شرکتی

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی شرکتی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۴
 
تسلیت در پی درگذشت مادر مدیرکل بنیاد استان سمنان

تسلیت در پی درگذشت مادر مدیرکل بنیاد استان سمنان

انا لله و انا الیه راجعون

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۱
 
تسلیت در پی درگذشت خواهر همکار گرامی اداره کل آموزش

تسلیت در پی درگذشت خواهر همکار گرامی اداره کل آموزش

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۳
 
تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۹
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل مددکاری و مشاوره

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل مددکاری و مشاوره

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۴
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی مدیرکل امور تخصصی و گروه های ویژه بنیاد

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی مدیرکل امور تخصصی و گروه های ویژه بنیاد

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۲
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۰
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۰
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

​تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل پشتیبانی و مهندسی

انا لله و انا الیه راجعون

۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۳
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی معاونت بهداشت و درمان

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۸
 
تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی اداره کل ذیحسابی و امور مالی

تسلیت در پی درگذشت برادر همکار گرامی اداره کل ذیحسابی و امور مالی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۷
 
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل ورزشی و اردویی

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل ورزشی و اردویی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۵
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۴
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۳
 
تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل حراست مرکزی

تسلیت در پی درگذشت پدر همکار گرامی اداره کل حراست مرکزی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۱
 
تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل امور مالی و ذیحسابی

تسلیت در پی درگذشت مادر همکار گرامی اداره کل امور مالی و ذیحسابی

انا لله و انا الیه راجعون

۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۵
 
با پژوهش تصمیم‌گیری کنیم
 

بهروز بزرگی؛ معاون علمی و پژوهشی مرکز مقاومت ...