نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
۱۲۳۴
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۷
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار محترم معاونت فرهنگی و آموزشی

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار محترم معاونت فرهنگی و آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۵
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۲
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۷ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۱
 
تسلیت در پی درگذشت اخوی بزرگوار معاون محترم اداره کل آموزش

تسلیت در پی درگذشت اخوی بزرگوار معاون محترم اداره کل آموزش

انا لله و انا الیه راجعون

۱۵ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۷
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم معاونت فرهنگی و آموزشی

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم معاونت فرهنگی و آموزشی

انا لله و انا الیه راجعون

۳۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۴
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۷
 
تسلیت در پی درگذشت همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۵
 
تسلیت در پی درگذشت فرزند گرانقدر همکار محترم حوزه ریاست

تسلیت در پی درگذشت فرزند گرانقدر همکار محترم حوزه ریاست

انا لله و انا الیه راجعون

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۲
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم حوزه مشاوران ریاست

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم حوزه مشاوران ریاست

انا لله و انا الیه راجعون

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۵
 
تسلیت در پی درگذشت خواهر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت خواهر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۳
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۸
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم پشتیبانی

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار محترم پشتیبانی

انا لله و انا الیه راجعون

۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۰
 
تسلیت در پی درگذشت همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۲
 
تسلیت در پی درگذشت همسر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت همسر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۱
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۰
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۸
 
تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر بزرگوار همکار بازنشسته

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۸
 
تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم پذیرش و امور اداری

تسلیت در پی درگذشت پدر بزرگوار همکار محترم پذیرش و امور اداری

انا لله و انا الیه راجعون

۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۶
 
۱۲۳۴
دولت ایثارگران
 

*حجت الاسلام و المسلمین شهیدی، نماینده ولی فقیه،...

 
 
 
 
فراخوان جشنواره «سرچشمه سرخ» منتشر شد