نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار شرکت خدماتی

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار شرکت خدماتی

انالله و انا الیه راجعون

۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۷
 
تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار شرکت خدماتی

تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار شرکت خدماتی

انالله و انا الیه راجعون

۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۱
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار پشتيبانی و مهندسی

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار پشتيبانی و مهندسی

انالله و انا الیه راجعون

۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۹
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار آمار و فن آوری اطلاعات

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار آمار و فن آوری اطلاعات

انالله و انا الیه راجعون

۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۵
 
تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۱
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکاران حراست مرکزی

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکاران حراست مرکزی

انالله و انا الیه راجعون

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۰
 
تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۸
 
تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکاران بازنشسته

تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکاران بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۷
 
​تسلیت در پی درگذشت مدیرکل سابق بنیاد استان خوزستان

​تسلیت در پی درگذشت مدیرکل سابق بنیاد استان خوزستان

انا لله و انا الیه راجعون

۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۸
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۴
 
​تسلیت در پی درگذشت خواهران گرامی همکار مرکز حراست

​تسلیت در پی درگذشت خواهران گرامی همکار مرکز حراست

انالله و انا الیه راجعون

۲۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۹
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل مدیریت و ارزیابی عملکرد

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار اداره کل مدیریت و ارزیابی عملکرد

انالله و انا الیه راجعون

۲۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۸
 
​تسلیت در پی درگذشت همسر گرامی همکار شرکت خدماتی

​تسلیت در پی درگذشت همسر گرامی همکار شرکت خدماتی

انا لله و انا الیه راجعون

۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۵
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار بازنشسته

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰
 
​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار شرکت خدماتی

​تسلیت در پی درگذشت مادر گرامی همکار شرکت خدماتی

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹
 
​تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار شرکت خدماتی

​تسلیت در پی درگذشت فرزند گرامی همکار شرکت خدماتی

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۸
 
​تسلیت در پی درگذشت وابسته گرامی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد

​تسلیت در پی درگذشت وابسته گرامی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد

انالله و انا الیه راجعون

۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۶
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل آموزش

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی همکار اداره کل آموزش

انالله و انا الیه راجعون

۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۲
 
​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار محترم هیات مرکزی گزینش

​تسلیت در پی درگذشت پدر گرامی همکار محترم هیات مرکزی گزینش

انا لله و انا الیه راجعون

۱۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۴
 
​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی مدیرکل ورزشی و اردویی

​تسلیت در پی درگذشت برادر گرامی مدیرکل ورزشی و اردویی

انالله و انا الیه راجعون

۱۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۷
 
روز دانشجو، سیره شهدا، تعالی دانشگاه
 

دکتر عبدالله ارژندی- اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی...