نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 1-97

آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات شماره 1-97

بنیادشهید و امورایثارگران استان مرکزی در نظر دارد یک باب مغازه تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 200970524700001 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

۲۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۳
 
بسط اجتماعی گفتمان ایثار؛ رویکردی جدید در مأموریت‌های فرهنگی
 

*سید مستجاد حسینی، مدیرکل امور ورزشی و اردویی ...