نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
انتصاب مدیرکل دفتر برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل دفتر برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی علی گودرزی را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه و بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۰ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۶
 
انتصاب مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی نرگس جلیلی را به عنوان مشاور در امور بانوان شاهد و ایثارگر منصوب کرد.

۲۰ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۳
 
انتصاب مدیرعامل سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر

انتصاب مدیرعامل سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی علی عباس کمری را به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر منصوب کرد.

۱۳ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۳
 
انتصاب مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی اسلام کریمی را به سمت مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۶ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۴
 
مدیرکل امور مجلس و لوایح بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد

مدیرکل امور مجلس و لوایح بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «بهاره کشفی» را به سمت مدیرکل امور مجلس و لوایح بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۲
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد صادق دوخائی را به سمت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی منصوب کرد.

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۵
 
انتصاب مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حجت الاسلام حسن هنرمند را به سمت مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۱
 
انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حجت الاسلام محمد حسن کاویانی راد را به سمت معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۶
 
انتصاب سرپرست مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب سرپرست مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حسن شهابی را به سمت سرپرست مرکز حراست بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۷
 
ابقاء معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خوزستان

ابقاء معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خوزستان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سيداحمد سيدمعصومي را در سمت معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خوزستان ابقاء کرد.

۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۹
 
انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران قم

انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران قم

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی علی خسروی زاده را به سمت معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قم منصوب کرد.

۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۴
 
انتصاب مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی حسن مصلحی را به عنوان مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۷
 
انتصاب مدیرکل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت

انتصاب مدیرکل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت طی حکمی حجت الاسلام سید احمد ابطحی را به عنوان مدیرکل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت منصوب کرد.

۲۷ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۷
 
انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد خراسان جنوبی

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد خراسان جنوبی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سید حسین نقیبی مقدم را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی منصوب کرد.

۲۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۷
 
انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان

انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی منصور ابراهیمی را به عنوان معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان منصوب کرد.

۱۲ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۰
 
انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان یزد

انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان یزد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد حسین علم دار را به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان یزد منصوب کرد.

۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۱
 
انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان

انتصاب معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی احمد گروئي ساردو را به عنوان معاون تعاون بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان منصوب کرد.

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۲
 
انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان

انتصاب معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی مهدي شاه نوروزي را به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع انساني بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان منصوب کرد.

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۰
 
ابقاء معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام

ابقاء معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی جمال اسدي را در سمت معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايلام ابقاء کرد.

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۹
 
انتصاب مشاور در امور شهدای ترور

انتصاب مشاور در امور شهدای ترور

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد رضا نوایی لواسانی را به عنوان مشاور در امور شهدای ترور منصوب کرد.

۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۸
 
دولت ایثارگران
 

*حجت الاسلام و المسلمین شهیدی، نماینده ولی فقیه،...

 
 
 
 
فراخوان جشنواره «سرچشمه سرخ» منتشر شد