نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
انتصاب مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «حسن ساکی» را به عنوان مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۷
 
انتصاب مدیرکل امور مالی و ذیحسابی بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل امور مالی و ذیحسابی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سید محمد مهدی موسوی» را به عنوان مدیرکل امور مالی و ذیحسابی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۱
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سید حسین نازاریان» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان منصوب کرد.

۳۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۱
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «یاسر شاهی» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل منصوب کرد.

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۳
 
​انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان

​انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «رضا نجفی» را به‌عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان منصوب کرد.

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «هدایت مظلومی» را به‌عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران منصوب کرد.

۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۹
 
​انتصاب مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سعید خاوندی» را به‌عنوان مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۲
 
​انتصاب مدیرکل امور تخصصی و گروه‌های ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب مدیرکل امور تخصصی و گروه‌های ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «مسعود جوادی پروانه» را به‌عنوان مدیرکل امور تخصصی و گروه‌های ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۶
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سید عابس حسینی» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی منصوب کرد.

۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۸
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «عبدالله مرتضوی» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران منصوب کرد.

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۴
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «نادر نصیری صیقلان» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ منصوب کرد.

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۸
 
انتصاب سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان

انتصاب سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «رضا نجفی» را به عنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان منصوب کرد.

۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵
 
انتصاب معاون تعاون و امور اجتماعی بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ

انتصاب معاون تعاون و امور اجتماعی بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد غفوری را به سمت معاون تعاون و امور اجتماعی بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ منصوب کرد.

۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۴
 
انتصاب دبیر عفاف و حجاب ستاد صیانت در بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب دبیر عفاف و حجاب ستاد صیانت در بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی نرگس جلیلی را به عنوان دبیر عفاف و حجاب ستاد صیانت بنیاد منصوب کرد.

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۲
 
انتصاب دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی بهروز بزرگی را به عنوان دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی بنیاد منصوب کرد.

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۸
 
انتصاب اعضای ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

انتصاب اعضای ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی احکامی جداگانه اعضای ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی را منصوب کرد.

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۶
 
انتصاب دبیر ستاد برنامه‌ریزی شاهد و ایثارگر

انتصاب دبیر ستاد برنامه‌ریزی شاهد و ایثارگر

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور حکمی «محمد بیدقیان» را به‌عنوان دبیر ستاد برنامه‌ریزی شاهد و ایثارگر منصوب کرد.

۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۶
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «حجت الاسلام حسین معصومی» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی منصوب کرد.

۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۷
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «محمد تقی عزیزی» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی منصوب کرد.

۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۲
 
انتصاب سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

انتصاب سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «یاسر شاهی» را به عنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل منصوب کرد.

۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۸
 
سرو سرافراز
 

یادداشت: محمود عرب فرد