نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
انتصاب مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر

انتصاب مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «عادل مهری ورنیاب» را به عنوان مدیرکل دفتر دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر منصوب کرد.

۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۴
 
انتصاب سرپرست صندوق شاهد

انتصاب سرپرست صندوق شاهد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی اسلام کریمی را به عنوان سرپرست صندوق شاهد منصوب کرد.

۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۲
 
انتصاب مديركل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مديركل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سردار حسن زاده» را به عنوان مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۹
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «اسرافیل وزیری» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان منصوب کرد.

۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۹
 
انتصاب مدیرکل امور اقتصادی و مجامع بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل امور اقتصادی و مجامع بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «افشین سفاهن» را به‌عنوان مدیرکل امور اقتصادی و مجامع بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱۸ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۵
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «مرتضی انصاری فر» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی منصوب کرد.

۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۸
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «عباس پورحسن» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی منصوب کرد.

۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۱
 
انتصاب سرپرست اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب سرپرست اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سردار حسن زاده» را به عنوان سرپرست اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۱
 
انتصاب مديركل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مديركل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «رحیم نریمانی» را به عنوان مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۴
 
​انتصاب مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «حجت الله امانی» را به عنوان مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۵
 
​انتصاب مشاور عالی و دستیار ویژه رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب مشاور عالی و دستیار ویژه رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «محبوب شهبازی» را به عنوان مشاور عالی و دستیار ویژه منصوب کرد.

۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۵
 
​انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «مهدی ایزدی» را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۵
 
​انتصاب معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «محمودپاکدل» را به عنوان معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۴
 
انتصاب مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «حسن ساکی» را به عنوان مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۷
 
انتصاب مدیرکل امور مالی و ذیحسابی بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل امور مالی و ذیحسابی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سید محمد مهدی موسوی» را به عنوان مدیرکل امور مالی و ذیحسابی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۱
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سید حسین نازاریان» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان منصوب کرد.

۳۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۱
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «یاسر شاهی» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل منصوب کرد.

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۳
 
​انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان

​انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «رضا نجفی» را به‌عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان منصوب کرد.

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «هدایت مظلومی» را به‌عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران منصوب کرد.

۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۹
 
​انتصاب مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سعید خاوندی» را به‌عنوان مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۲
 
روز دانشجو، سیره شهدا، تعالی دانشگاه
 

دکتر عبدالله ارژندی- اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی...