نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
انتصاب سرپرست اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب سرپرست اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سردار حسن زاده» را به عنوان سرپرست اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۱
 
انتصاب مديركل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مديركل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «رحیم نریمانی» را به عنوان مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۴
 
​انتصاب مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «حجت الله امانی» را به عنوان مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۵
 
​انتصاب مشاور عالی و دستیار ویژه رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب مشاور عالی و دستیار ویژه رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «محبوب شهبازی» را به عنوان مشاور عالی و دستیار ویژه منصوب کرد.

۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۵
 
​انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «مهدی ایزدی» را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۵
 
​انتصاب معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «محمودپاکدل» را به عنوان معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۴
 
انتصاب مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «حسن ساکی» را به عنوان مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۷
 
انتصاب مدیرکل امور مالی و ذیحسابی بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل امور مالی و ذیحسابی بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سید محمد مهدی موسوی» را به عنوان مدیرکل امور مالی و ذیحسابی بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۱
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سید حسین نازاریان» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان منصوب کرد.

۳۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۱
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «یاسر شاهی» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل منصوب کرد.

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۳
 
​انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان

​انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «رضا نجفی» را به‌عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان منصوب کرد.

۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «هدایت مظلومی» را به‌عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران منصوب کرد.

۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۹
 
​انتصاب مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سعید خاوندی» را به‌عنوان مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۲
 
​انتصاب مدیرکل امور تخصصی و گروه‌های ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران

​انتصاب مدیرکل امور تخصصی و گروه‌های ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «مسعود جوادی پروانه» را به‌عنوان مدیرکل امور تخصصی و گروه‌های ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲۶ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۶
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «سید عابس حسینی» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی منصوب کرد.

۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۸
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «عبدالله مرتضوی» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران منصوب کرد.

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۴
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «نادر نصیری صیقلان» را به عنوان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ منصوب کرد.

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۸
 
انتصاب سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان

انتصاب سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «رضا نجفی» را به عنوان سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان منصوب کرد.

۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵
 
انتصاب معاون تعاون و امور اجتماعی بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ

انتصاب معاون تعاون و امور اجتماعی بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد غفوری را به سمت معاون تعاون و امور اجتماعی بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ منصوب کرد.

۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۴
 
انتصاب دبیر عفاف و حجاب ستاد صیانت در بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب دبیر عفاف و حجاب ستاد صیانت در بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی نرگس جلیلی را به عنوان دبیر عفاف و حجاب ستاد صیانت بنیاد منصوب کرد.

۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۲
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...