نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
انتصاب مشاور در امور شهدای ترور

انتصاب مشاور در امور شهدای ترور

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد رضا نوایی لواسانی را به عنوان مشاور در امور شهدای ترور منصوب کرد.

۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۸
 
ابقاء معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز

ابقاء معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی بهزاد حق بیگی را در سمت معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز ابقاء کرد.

۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶
 
انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی مجید شعبانی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم منصوب کرد.

۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۵
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محسن کاظمیان را به عنوان معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان منصوب کرد.

۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۳
 
مشاور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در امور فرزندان شاهد منصوب شد

مشاور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در امور فرزندان شاهد منصوب شد

حسین گروسی طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مشاور رییس بنیاد در امور فرزندان شاهد منصوب شد.

۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۱۵
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سید منصور موسوی را به سمت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

۱۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۹
 
ابقاء معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد

ابقاء معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سیروس آقابزرگی را در سمت معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد ابقاء کرد.

۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۷
 
انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سجاد عزیزی را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام منصوب کرد.

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۴
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام

انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی اسدالله تولیده را به عنوان معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام منصوب کرد.

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۳
 
انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران

انتصاب معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی امیر مرادی را به عنوان معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران منصوب کرد.

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۱
 
ابقاء معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی

ابقاء معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمود حامی را در سمت معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی ابقاء کرد.

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۸
 
انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان

انتصاب معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی یوسف زرنگاریان را به سمت معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان منصوب کرد.

۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۷
 
انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز

انتصاب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی ابراهیم طاهرنژاد را به سمت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز منصوب کرد.

۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۶
 
انتصاب مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

انتصاب مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی عبدالله پاکاری را به سمت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان منصوب کرد.

۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۷
 
انتصاب مدیر کل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیر کل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی سهراب تاجگردون را به عنوان مدیرکل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۹
 
انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان

انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی مجتبی گوهرریز را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان منصوب کرد.

۲۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۹
 
ابقاء معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین

ابقاء معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی مسعود بخارایی را در سمت معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین ابقاء کرد.

۲۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۱
 
ابقاء معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویر احمد

ابقاء معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویر احمد

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی محمد گودرزی را در سمت معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کهگیلویه و بویر احمد ابقاء کرد.

۲۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۷
 
انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤذنی به‌عنوان رییس شوراهای اقامه نماز

انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤذنی به‌عنوان رییس شوراهای اقامه نماز

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در احکامی جداگانه حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسن مؤذنی را به‌عنوان «رییس شوراهای اقامه نماز و امر به معروف و نهی از منکر» و «جانشین رییس ستاد صیانت بنیاد شهید و امور ایثارگران ستاد مرکز» منصوب کرد.

۲۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۹
 
انتصاب مدیرکل دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران

انتصاب مدیرکل دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی عباس کاهه را به عنوان مدیرکل دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد.

۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۹
 
 
 
جشنواره سراسری نماز در فضای مجازی