نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۱۲
سرپرست مؤسسه ایثار اصفهان منصوب شد

طی حکمی

سرپرست مؤسسه ایثار اصفهان منصوب شد

سید ابراهیم مرتضوی نژاد، طی حکمی رسماً به عنوان عضو شورای استانی و سرپرست مؤسسه ایثار اصفهان منصوب شد.

۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۷
 
مراسم تکریم و معارفه معاون اداری مالی بنیاد شهید منطقه 2 اصفهان برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه معاون اداری مالی بنیاد شهید منطقه 2 اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه معاون اداری مالی بنیاد شهید منطقه 2 اصفهان با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد.

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۲
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید خور و بیابانک برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید خور و بیابانک برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خور و بیابانک با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۲۲ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۵
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

با حضور معاون فرهنگی بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد.

۱۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۶
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مبارکه برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مبارکه برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر درچه، با حضور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۰
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر درچه برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر درچه برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر درچه، با حضور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۵
 
آیین تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید شهرستان گلپایگان برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان

آیین تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید شهرستان گلپایگان برگزار شد

آیین تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید شهرستان گلپایگان با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۷
 
مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره تسهیلات رفاهی بنیاد شهید استان اصفهان

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره تسهیلات رفاهی بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره تسهیلات رفاهی با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۱
 
مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید استان اصفهان

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره اشتغال و کارآفرینی با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۶
 
مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره آموزش بنیاد شهید استان اصفهان

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره آموزش بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره آموزش با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۳
 
مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید استان اصفهان

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۰
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید شهرستان دهاقان برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید شهرستان دهاقان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید شهرستان دهاقان با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۹
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز توانبخشی امام حسین(ع) خمینی‌شهر برگزار شد

با حضور معاون درمان بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز توانبخشی امام حسین(ع) خمینی‌شهر برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز توانبخشی امام حسین(ع) خمینی‌شهر با حضور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۴
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهرستان نجف‌آباد برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهرستان نجف‌آباد برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نجف‌آباد با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۰
 
مراسم تکریم و معارفه معاون بهداشت بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه معاون بهداشت بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه معاون بهداشت و درمان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۴
 
مراسم تکریم و معارفه رییس اداره پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رییس اداره پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رییس اداره پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۲۲
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 2 اصفهان برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 2 اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 2 اصفهان با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۷
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان برخوار برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان برخوار برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان برخوار با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۴
 
مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد

با حضور قائم مقام بنیاد:

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان با حضور قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۲
 
مراسم تودیع و معارفه رییس اداره امور مالی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رییس اداره امور مالی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه معاون ذی حسابی و رییس اداره امور مالی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۸
 
۱۲
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور