نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۱۲
مراسم تکریم و معارفه معاون اداری مالی بنیاد شهید منطقه 2 اصفهان برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه معاون اداری مالی بنیاد شهید منطقه 2 اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه معاون اداری مالی بنیاد شهید منطقه 2 اصفهان با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد.

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۲
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید خور و بیابانک برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید خور و بیابانک برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خور و بیابانک با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۲۲ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۵
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

با حضور معاون فرهنگی بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد.

۱۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۶
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مبارکه برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مبارکه برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر درچه، با حضور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۰
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر درچه برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر درچه برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر درچه، با حضور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۵
 
آیین تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید شهرستان گلپایگان برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان

آیین تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید شهرستان گلپایگان برگزار شد

آیین تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید شهرستان گلپایگان با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۷
 
مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره تسهیلات رفاهی بنیاد شهید استان اصفهان

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره تسهیلات رفاهی بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره تسهیلات رفاهی با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۱
 
مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید استان اصفهان

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره اشتغال و کارآفرینی با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۶
 
مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره آموزش بنیاد شهید استان اصفهان

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره آموزش بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره آموزش با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۳
 
مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید استان اصفهان

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۰
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید شهرستان دهاقان برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید شهرستان دهاقان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید شهرستان دهاقان با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۹
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز توانبخشی امام حسین(ع) خمینی‌شهر برگزار شد

با حضور معاون درمان بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز توانبخشی امام حسین(ع) خمینی‌شهر برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز توانبخشی امام حسین(ع) خمینی‌شهر با حضور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۴
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهرستان نجف‌آباد برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهرستان نجف‌آباد برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نجف‌آباد با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۰
 
مراسم تکریم و معارفه معاون بهداشت بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه معاون بهداشت بنیاد شهید استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه معاون بهداشت و درمان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۴
 
مراسم تکریم و معارفه رییس اداره پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

مراسم تکریم و معارفه رییس اداره پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رییس اداره پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۲۹ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۲۲
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 2 اصفهان برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 2 اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 2 اصفهان با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۷
 
مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان برخوار برگزار شد

با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان برخوار برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان برخوار با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۴
 
مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد

با حضور قائم مقام بنیاد:

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان با حضور قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۲
 
مراسم تودیع و معارفه رییس اداره امور مالی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رییس اداره امور مالی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه معاون ذی حسابی و رییس اداره امور مالی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۰۸
 
رییس اداره بنیاد شهید سمیرم منصوب شد

با تقدیر از زحمات سهراب صالحی

رییس اداره بنیاد شهید سمیرم منصوب شد

با تقدیر از زحمات سهراب صالحی؛ رییس سابق اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سمیرم، رییس جدید این مرکز معرفی و منصوب شد.

۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۹
 
۱۲
دولت ایثارگران
 

*حجت الاسلام و المسلمین شهیدی، نماینده ولی فقیه،...

 
 
 
 
فراخوان جشنواره «سرچشمه سرخ» منتشر شد