مدیران استانی
  نام نام‌خانوادگي محل خدمت پست رسمي مقطع تحصيلي شماره تماس
1 یاسر شاهی ستاد اردبیل مدیرکل   045-33330039
2 مرتضی انصاری فر ستاد استان مرکزی مدیرکل فوق لیسانس 086-32245070
32243423
3 داریوش وکیلی ستاد اصفهان مدیرکل   031-32360871
4 سلیمان رستمیان ستاد البرز مديرکل لیسانس 026-32547471
5 عباس پورحسن ستاد آذربایجان شرقی مدیرکل فوق لیسانس 041-36598014-5
6 مهدی فعال مسکین ستاد آذربایجان غربی مدیرکل لیسانس 044-33868905
7 ابراهیم تشکری ستاد بوشهر مديرکل سطح1ـ اتمام لمعتین(فوق دیپلم) 077-33324520
8 فریبرز نجفی ستاد چهارمحال بختیاری مدیرکل   038-32221034
9 سیدعابس حسینی ستاد خراسان شمالی مدیرکل   058-32414427
10 عبدالرضا فرجیان ستاد خوزستان مدیرکل لیسانس 061-33366348
11 حسن فریدون ستاد سمنان مدیرکل فوق دیپلم 023-33341324
12 عبدالله مرتضوی ستاد شهرستان های استان تهران مدیرکل   021-55005537
13 رجبعلی راهی ستاد فارس مدیرکل فوق لیسانس 071-32347369
14 رضا نجفی ستاد کردستان مدیرکل   087-33161065
15 هادی عسگری ستاد کرمانشاه مدیرکل سطح2ـ اتمام رسائل و مکاسب(لیسانس) 083-38253736
16 سید منصور موسوی ستاد کهکیلویه و بویر احمد مديرکل   074-33226620
17 اسرافیل وزیری ستاد گلستان مدیرکل فوق لیسانس 017-32348551
18 عبدالله پاکاری ستاد گیلان مدیرکل   013-33113811
19 سید حسین نازاریان ستاد لرستان مدیرکل فوق لیسانس 066-33207820
20 هدایت مظلومی ستاد مازندران مدیرکل   011-33269649
21 احمد ابراهیمی دهشیری ستاد یزد مدیرکل فوق لیسانس 035-36249116
22 اسدالله تولیده ستاد ایلام مدیرکل   084-32224130
23 محمدتقی عزیزی ستادخراسان جنوبی مدیر کل   056-32424836
24 علی کاظمی ستاد زنجان مدیرکل فوق لیسانس 024-33412923
25 عباس پالاش ستادسیستان وبلوچستان مدیرکل فوق لیسانس 054-33235693
26 غلامرضا حقایق پور قزوین مدیرکل فوق لیسانس 028-33238408
27 ناصر عارف همدان مدیرکل فوق لیسانس 081-38269350
28 احمد گروئی ساردو کرمان مدیرکل ............... 034-32163972
29 نادر نصیری صیقلان تهران مدیرکل فوق لیسانس 021-88827792
30 محمدرضا پاکدامن هرمزگان مدیرکل .............. 076-33663135
31 سید جواد هاشمی منفرد قم مدیرکل ............... 025-37737632
32 حسین معصومی خراسان رضوی مدیرکل سطح2ـ اتمام رسائل و مکاسب(لیسانس) 051-33130352